Ważne reguły:
– statut określa reguły i warunki korzystania z witryny biurka.com.pl,
– by użytkować serwis, potrzebna jest darmowa rejestracja,
– rejestracja oznacza zgodę na regulamin.

Wyłączenie winy posiadacza strony:
– blog biurka.com.pl ma styl informacyjno-rozrywkowy, dodawane w nim teksty nie przedstawiają wskazówek albo instrukcji zachowania w określonych kwestiach,
– administrator bloga nie ponosi konsekwencji za treść publikacji, ani za którekolwiek krzywdy doznane w efekcie zastosowania się do treści artykułu,
– w tekstach przedstawiane są poglądy autorów, nie posiadacza witryny,
– właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za zawartość komentarzy umieszczanych pod artykułami przez osoby trzecie,
– serwis zabrania powielania i przedruku treści udostępnianych na biurka.com.pl. Wiąże się to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4.02.1994 r.,
– za dodawane treści odpowiedzialny jest tylko autor.

Dodawanie treści:
1. publikacja musi zawierać przynajmniej 2500 znaków bez spacji,
2. zamieszczane są jedynie poprawne gramatycznie artykuły, treści z omyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są niedopuszczalne,
3. każdy artykuł winna mieć dodane zdjęcie w harmonii z tematyką artykułu. Załączony plik musi być zgodny z Prawem autorskim,
4. zawartość tekstu musi być unikalna i nie może być publikowana na pozostałych blogach, zarówno przed, jak i po dodaniu na biurka.com.pl,
5. twórca artykułu powiadamia, że przemyślenia zamieszczone w felietonie stanowią jego prywatne opinie. Posiadacz serwisu nie odpowiada za treść publikacji i za przypuszczalne krzywdy będące skutkiem zastosowania się do publikacji,
6. publikacje oraz strony w linkach nie powinny mieć niedozwolonej z polskimi przepisami treści, odnosi się to także treści dla pełnoletnich,
7. umieszczane teksty muszą być ciekawe i o charakterze poglądowym. Artykuły zamieszczone na witrynie biurka.com.pl winny być jasne dla wszystkich internautów,
8. artykuł może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w formie URL lub brand.
9. autor publikacji informuje, że posiada do niej absolutne prawa autorskie.

Administrator serwisu biurka.com.pl może odrzucić artykuł bez przekazywania przyczyny. Poza tym nie będą dodawane treści, które nie realizują kryteriów wyszczególnionych w regulaminie.